Μηχανές Παγωτού:
Ice-cream Machines:
Macchine per Gelato
:
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ Α.Ε.

ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
570 01 ΘΕΡΜΗ
Τ.Θ. 60534
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ. 2310 478 910
F. 2310 478 857

YANNIS PATSAKAS S.A.

EL. GEORGIKIS SCHOLIS
570 01 THERMI
P.O. BOX 60534
THESSALONIKI
GREECE 

Τ. +30 2310 478 910
F. +30 2310 478 857

 
 
Πρώτες Ύλες Παγωτού:
Ice-cream Raw Materials:
Materie Prime per Gelato:
 
Βιτρίνες και Ψυγεία Παγωτού:
Ice-cream Cabinets and Freezers:
Vetrine e Congelatori  per Gelato:
 
  
 
Συσκευασίες Παγωτού:
Plastic packages and Paper Cups:
Confezioni in plastica e Coppe di Carta:
 
Προκατασκευασμένοι Θάλαμοι:
Upright Refrigerators:
Celle Frigorifere:
 
 
Δοχεία Παγωτού (Ανοξείδωτα & Plexiglas):
Stainless Steel and Polycarbonate Basins:
Bacinelle Inox e Polycarbonato:
 
 
   
© 2009 patsakas.gr All rights reserved.            Powered by Softways S.A.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΒΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ